Матнакаш (хлеб по-армянски). Хлеб по армянски


хЛеБ - перевод - Русский-Армянский Словарь

ru «Потому что из-за жены блудной [«проститутки», НМ] обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу» (Притчи 6:25, 26).

JW_2017_12hy «Որովհետեւ մի պոռնիկ կնկայ պատճառով աղքատանում են մինչեւ մի նկանակ հացի. եւ շնացող առնակինը պատուական հոգին կ’որսայ» (Առակաց 6։ 25, 26)։

ru 3 Вкусного хлеба я не ел; ни мясо, ни вино не входило в мои уста, и я не натирался маслом, пока не истекли полных три недели+.

JW_2017_12hy 3 Ախորժահամ հաց չէի ուտում, միս կամ գինի չէի դնում բերանս, յուղով ընդհանրապես չէի օծվում, մինչեւ որ լրացան երեք շաբաթները+։

ru «Не быстрые успешны в беге и не сильные — в битве; не у мудрых — хлеб, не у понимающих — богатство и не у знающих — благосклонность, но для всех время и случай»

JW_2017_12hy «Մրցավազքը արագ վազողներինը չէ, պատերազմը հզորներինը չէ, ուտելիքը իմաստուններինը չէ, հարստությունը հասկացողներինը չէ, բարեհաճությունը գիտուններինը չէ, քանի որ ժամանակ եւ պատահար բոլորին է լինում»։

ru Например, чтобы люди чрезмерно не беспокоились о хлебе насущном, он обратил их внимание на то, как Иегова заботится о небесных птицах.

JW_2017_12hy Օրինակ՝ օգնելու համար, որ մարդիկ չափից շատ չմտահոգվեն ուտելիքի մասին, նա ցույց տվեց, թե ինչպես է Եհովան հոգ տանում երկնքի թռչուններին։

ru * Что нужно сделать, чтобы хлеб принес вам пользу?

LDShy * Ի՞նչ պետք է անեք, որ հացից օգուտ ունենաք:

ru “Взяв хлеб и преломив его, а затем взяв чашу и благословив ее, [Иисус] представил Самого Себя в качестве исключительного Агнца Божьего, способного принести духовное насыщение и вечное спасение”.

LDShy «Երբ [Հիսուսը] վերցրեց հացը եւ կտրեց այն, եւ վերցրեց բաժակն ու օրհնեց այն, նա ներկայացնում էր իրեն որպես Աստծո Գառ, ով ապահովելու էր հոգեւոր սնունդ եւ հավերժական փրկություն»:

ru «Воздав благодарность, разломил... [хлеб] и сказал: „Это означает мое тело, которое отдается ради вас.

JW_2017_12hy «Շնորհակալություն հայտնելուց հետո կոտրեց [հացը] ու ասաց. «Սա խորհրդանշում է իմ մարմինը, որը ձեզ համար է։

ru Дай нам сегодня хлеб, необходимый на этот день, и прости нам наши долги, так как и мы простили наших должников.

JW_2017_12hy Տուր մեզ այսօր մեր օրվա հացը եւ ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ենք ներել մեզ պարտք եղողներին։

ru а сырный хлеб с луком, маком, приправой карри и зелёными оливками

TEDhy բայց կարրի սոխով, կանաչ ձիթապտուղով, կակաչով, պանրով հացը

ru В той же книге Экклезиаст Соломон написал: «Я снова оглянулся и увидел под солнцем, что не быстрые успешны в беге и не сильные — в битве; не у мудрых — хлеб, не у понимающих — богатство и не у знающих — благосклонность».

JW_2017_12hy «Ժողովող» գրքում Սողոմոնը շարունակում է գրել. «Դարձեալ տեսայ արեգակի տակին որ ընթացքը վազողներինը չէ. եւ ոչ էլ պատերազմը՝ քաջերինը, եւ ոչ էլ հացը՝ իմաստուններինը, եւ ոչ էլ հարստութիւնը՝ հասկացողներինը, եւ ոչ էլ շնորհքը՝ գիտուններինը»։

ru Живу не только хлебом

JW_2017_12hy Ապրել եմ առանց հացի

ru Свидетели Иеговы помнят об этом и по примеру Иисуса используют на Вечере незаквашенный хлеб.

JW_2017_12hy 5–10)։ Եհովայի վկաները հիշում են այս մասին եւ երբ նշում են Հիսուսի մահը, հետեւում են նրա թողած օրինակին՝ օգտագործելով անթթխմոր հաց։

ru Иисус насыщает более 4000 последователей при помощи семи хлебов и нескольких рыбин

LDShy Հիսուսը կերակրում է ավելի քան 4000 հետեւորդների յոթ հացով եւ մի քանի ձկով:

ru А потому будем праздновать не со старой закваской и не с закваской порока и зла, но с пресными хлебами искренности и истины» (1 Коринфянам 5:6—8).

JW_2017_12hy Հետեւաբար եկեք պահենք տոնը ո՛չ հին թթխմորով եւ ո՛չ էլ չարության ու ամբարշտության թթխմորով, այլ անկեղծության եւ ճշմարտության անթթխմոր հացերով» (1 Կորնթացիներ 5։ 6–8)։

ru В вечер перед своей смертью Иисус использовал пресный хлеб и красное вино как символы жертвы, которую он с любовью принес за людей.

JW_2017_12hy Իր մահվանից առաջ՝ երեկոյան, Հիսուսը անթթխմոր հաց եւ կարմիր գինի օգտագործեց, որոնք խորհրդանշում էին իր մարդկային կյանքը, որ նա սիրուց դրդված զոհաբերեց մեզ համար։

ru ИИСУС — «ХЛЕБ С НЕБА»

JW_2017_12hy ՀԻՍՈՒՍԸ «ԵՐԿՆՔԻՑ ԻՋԱԾ ՀԱՑՆ» Է

ru 25 Не пожелай её красоты в своём сердце+ и пусть она не увлечёт тебя блеском своих глаз+, 26 потому что из-за проститутки нищают до куска хлеба+, но чужая жена охотится за дорогой душой+.

JW_2017_12hy 25 Քո սրտում մի՛ ցանկացիր նրա գեղեցկությունը+, թող նա չգրավի քեզ իր փայլուն աչքերով+, 26 որովհետեւ մարմնավաճառ կնոջ պատճառով մարդ կաղքատանա+ եւ միայն մի կտոր հաց կունենա, իսկ ուրիշի կինը նույնիսկ թանկագին հոգի է որսում+։

ru Я отказался от чипсов и хот-догов, стал употреблять меньше хлеба и газированных напитков, а больше фруктов и овощей.

JW_2017_12hy Իմ սննդակարգից վերացրեցի անառողջ ուտելիքը, պակասեցրի հացը եւ սոդա պարունակող զովացուցիչ ըմպելիքները ու դրանց փոխարեն սկսեցի ավելի շատ միրգ ու բանջարեղեն ուտել։

ru За счет общественных фондов власть имущие удовлетворяли предъявляемое народом требование хлеба и зрелищ, так что народ был сыт и ни о чем не думал.

JW_2017_12hy Ղեկավարները, հասարակական ֆոնդն օգտագործելով, ժողովրդին հաց էին բաժանում եւ բեմադրություններ կազմակերպում՝ այդպիսով նրանց ստամոքսը լի եւ միտքը զբաղված պահելով։

ru Брат, хозяин соседнего ресторанчика, в конце дня регулярно приглашал нас взять чего-нибудь свеженького из того, что оставалось на кухне: мяса, хлеба, чили и пирогов.

JW_2017_12hy Իսկ եղբայրներից մեկը, որը մոտակայքում ռեստորան ուներ, ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում էր օրվա վերջում մնացած թարմ մթերքները՝ միսը, հացը, չիլին ու կարկանդակները վերցնելու։

ru Иисус Христос подчеркнул эту мысль: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4).

JW_2017_12hy Հենց դա ընդգծեց Հիսուսը՝ ասելով, որ «միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ՝ այն ամէն խօսքով, որ դուրս է գալիս Աստծու բերանից» (Մատթէոս 4։ 4)։

ru Обычно рыбу запекали или солили и вялили, а затем ели с хлебом.

JW_2017_12hy Սովորաբար ձուկը աղ էին դնում ու չորացնում կամ էլ խորովում էին։ Այն հաճախ ուտում էին հացով։

ru 13 Иисус подошёл, взял хлеб и раздал им+, то же он сделал с рыбой.

JW_2017_12hy 13 Հիսուսը մոտեցավ, վերցրեց հացն ու տվեց նրանց+, նույնպես եւ ձուկը։

ru Объясните, что подобно тому, как Иегова кормил детей Израилевых манной (см. Исход 16), когда Иисус накормил толпы пятью хлебами и двумя рыбами, многие увидели в этом чуде знак того, что Он был Мессией.

LDShy Բացատրեք, որ ինչպես երբ Եհովան մանանայով կերակրեց Իսրայելի զավակներին (տես Ելից 16), այնպես էլ երբ Հիսուսը կերակրեց բազմությանը հինգ գարու հացով եւ երկու ձկով, շատերը Նրա գործած հրաշքը ընդունեցին որպես նշան, որ Նա էր Մեսիան:

ru Добродетельная жена не будет есть «хлеба праздности».

JW_2017_12hy Առաքինի կինը «ծոյլ ծոյլ չի ուտում հացը»։

ru.glosbe.com

ХЛЕБ ПО АРМЯНСКИ. ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ С ВИДЕО №88. КУХНЯ.

ХЛЕБ ПО АРМЯНСКИ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ И ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ ХЛЕБА, КОТОРЫЙ ВЫПЕКАЕТСЯ В ДУХОВКЕ.Домашний хлеб ценился во все времена. Рецепт хлеба передавался из поколения в поколение. Многие хозяйки задумываются как испечь хлеб. Это очень просто! Хочу предложить удачный рецепт для приготовления дрожжевого хлеба в духовке. Пошаговый рецепт приготовления пшеничного хлеба поможет Вам испечь вкусный хлеб! Для этого нам необходимо:РЕЦЕПТМука 500 г.Вода 400 мл.Дрожжи свежие — 25 гр.Растительное масло 4 ст. л.Сахар 1 ч. л.Соль 1 ч. л.Итак — печем дома! В теплой воде растворяем дрожжи, добавляем соль, сахар, часть муки и хорошо все перемешиваем. Должна получиться густая масса. Теперь добавляем растительное масло, снова перемешиваем и постепенно добавляя муку замешиваем тесто для хлеба. Тесто должно получиться очень мягкое и нежное. Чем лучше Вы вымесите тесто, тем лучше получится качество Вашего хлебушка. Готовое тесто необходимо положить в емкость, смазанную растительным маслом. Сверху тесто лучше тоже смазать маслом и накрыть пищевой пленкой, этим Вы предохраните прилипание теста к пленке. Теперь тесто для хлеба нужно отправить в теплое место приблизительно на час. Оно должно подняться в 2-3 раза.Когда тесто поднялось перекладываем его на стол, хорошо вымешиваем и снова отправляем в смазанную растительным маслом емкость, накрываем пищевой пленкой и ставим в тепло еще минут на 40. Ждем когда тесто поднимется.Теперь снова перекладываем тесто для хлеба на стол, хорошо вымешиваем, слегка раскатываем скалкой и переносим на противень застеленный бумагой для выпечки. На противне разравниваем тесто руками. Стараемся равномерно растянуть его по всему противню. Накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место еще на 30 минут.Теперь смоченными в воде руками делаем борозды по тесту стараясь прижать его до дна. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20. Нужно следить чтобы хлеб начал слегка румяниться. Время выпечки зависит и от толщины хлеба и от духовки.Готовый хлеб переложите на решетку и накройте полотенцем. Минут через 10-15 хлеб станет мягким.Ну вот и все! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

— ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ!!! БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ!!!— СТАВЬТЕ ЛАЙКИ!!! ДЛЯ НАС ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!— СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТО, ЧТО СМОТРИТЕ НАШЕ ВИДЕО!!!!

Аромат горячего хлеба необыкновенно поднимает аппетит! Рецептов выпечки домашнего хлеба очень много! Уверена что наш реуепт простого хлеба придется Вам по душе!ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ!!!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

bientasty.ru

Матнакаш (хлеб по-армянски) - Сборник кулинарных рецептов Вкусняшки от Ирульки

Категория: Хлеб

Матнакаш переводится как вытянутый пальцами. Хлеб очень вкусный с хрустящей корочкой и белоснежным, с большим количеством дырок мякишем. При замесе теста не надо добавлять слишком много муки, оно должно быть очень мягкое и немного липнуть к рукам. После подхода, тесто становится очень пузырчатым. Постарайтесь при раскатке, не удалить пузырьки из теста, от этого зависит качество готового хлеба.

Состав:

мука- 500 гр.вода- 350 млдрожжи сухие- 1 чайная ложкасоль- 1,5 чайные ложкисахар- 0,5 чайной ложкимасло растительное- 3 столовые ложки

Приготовление:

Муку и дрожжи просеять, добавить сахар, соль, теплую воду и растительное масло. Замесить мягкое тесто, оно должно немного липнуть к рукам. Вымешивать надо очень хорошо минут 20. Накрыть полотенцем и оставить на подход на 1 час (я замесила в хлебопечке и там же оставила на подход). Подошедшее тесто выкладываем на стол присыпанный мукой, даем полежать минут 5.

Затем аккуратно, сильно не надавливая, стараясь не выдавить пузырьки из теста, раскатываем его в овал толщиной в 1-1,5 см. Перекладываем на противень с бумагой для выпечки или на силиконовый коврик.

Прикрываем чистой салфеткой и оставляем на расстойку на 20-25 минут. Пальцами (а чем же еще? не зря называется вытянутый пальцами) сделать 2-3 бороздки вдоль лепешки.

Поставить в заранее разогретую духовку при 200*С на 35 минут.

Вот такие дырочки в тесте...

Недостаточно прав для комментирования

kuh-nya.ru


 
 
Пример видео 3
Пример видео 2
Пример видео 6
Пример видео 1
Пример видео 5
Пример видео 4
Как нас найти

Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»

Адрес: 172735 Тверская обл., г.Осташков, пер.Советский, д.З
+7 (48235) 56-817
Электронная почта: [email protected]
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *